กฎและข้อตกลง

ข้อตกลงสำหรับเจ้าของเว็บไซต์

 

1.เจ้าของเว็บผู้เผยแพร่ ต้องไม่ใช้องค์ประกอบสื่อในทางลามก อนาจาร การพนัน ความรุนแรง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการออกแบบเว็บเพจ

2.ข้อห้ามปฏิบัติของเจ้าของเว็บ

  • ปรับเปลี่ยนเนื้อหาของบล็อกโฆษณา ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  • เพิ่มการโฆษณาบนหน้าเว็บเพจ ที่มีลิงค์ที่โยงไปยังหน้าอื่นๆ โดยปราศจากความเห็นชอบ หรือการตกลง ใดๆ จากผู้ใช้งาน
  • ใช้วิธีการใดๆ ในการฉ้อโกง อันรวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการร่วมมือกับบุคคลที่สาม ในการเข้ารหัส เพื่อทำการฉ้อโกง, การส่งอีเมล์และการส่งข้อความ ICQ
  • ทำการส่งต่อ เวียนการใช้ของลูกค้าในระบบ

3.กำหนดการชำระเงินในแต่ละเดือน จะต้องทำการชำระก่อนวันที่ 30 หรือตามที่ตกลงกันไว้

4.บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธหรือระงับการชำระเงิน ในกรณีที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่มีข้อละเมิดในข้อตกลงและเงื่อนไข